top of page

Träff med gehörspianolärare.

Lördagen 9:e Mars 9.30 -15 på Musikhögskolan i Malmö.

   Vi vill bjuda in dig som arbetar som pianolärare med inriktning pop, rock, gospel, fusion, jazz, mm. till en trevlig dag där vi får träffas och prata om vårt ämne. Vi tror att det skulle vara värdefullt att träffa våra kolleger från gymnasium/folkhögskola för att utbyta erfarenheter och förutsättningar för undervisning. Vi har önskemål om att diskutera: ·

Samarbetsformer mellan piano/keyboardlärare t.ex nätverk, elevutbyte, lärarutbyte, föreläsningar mm. · 

Rekrytering av piano/keyboardelever. ·

Övrigt(Frågor som kommer upp under dagen)

  Vi bjuder på kaffe och fika. För vår planerings skull vill vi veta om du kommer. Vi ber om svar senast 1:e mars. Svara till berglund.p@bredband.net

Du är varmt välkommen!

Med vänlig hälsning 

Peter Berglund

Kjell Edstrand

Richard Gussing

bottom of page