top of page
  • _

Varför är det så tröttande att spela digitalpiano?

Jo, för att tillverkarna av digitalpiano inte förstått att man vid ett akustiskt instrument kan variera releasen. Ett digitalpiano har en fast release (den kan visserligen varieras i en inställningspanel på vissa modeller - men den går inte att variera när man spelar.) Detta är en enorm brist i uttrycksmöjligheterna. Framförallt innebär det att man frestas ligga kvar längre på klaviaturen för att få rätt "sväng. I min undervisning har jag sett hur detta orsakat problem med värk i leder. Om ni mäste använda digitalpianon, se då till att ni har en modell med ställbar release. Lägg sedan in samma ljud i flera banker med olika release - beroende på vilket tempo ni skall spela i. Jag kommer att lägga ut ljudfiler som illustrerar detta så småningom.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Nytt stagepiano Roland RD-800

Ack, ja. Ett piano för scenbruk som fortfarande inte har releasefunktion kopplad till anslaget. Detta är den enskilt största skillnaden på att spela på digitalpiano och akustiskt piano. Hur svårt ka

Digital pianos vs acoustic pianos

Acoustic piano versus digital piano. Over the years as musician and teacher I’ve often seen, specially the last 10 years, that students who play jazz or rock piano have difficulties with pain in bot

Pianolessons on iPad!!!

Pianolessons on iPad!!! Who would come up with an idea to teach piano with 3 persons playing with mostly index finger och a small iPad. It exists. Is this the future? Watch and react! http://www.block

Comments


bottom of page